Trường Mầm non Bồng Am được tách từ trường PTCS xã Bồng Am ra từ năm 1999 Dưới sự lãnh đạo của Phòng giáo dục và Đào tạo Sơn Động và Đảng ủy xã Bồng Am. Sự tham mưu tích cực của Chi bộ nhà trường, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ giáo viên và nhân dân các dân tộc trong xã đến năm 2012 Trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ I. Năm học đầu tiên khi tách ra trường  có 4 nhóm lớp từ nhà trẻ đến các lớp mẫu giáo với 33 học sinh, đội ngũ giáo viên có 7 đồng chí. Đến nay tháng 11 năm học 2016-2017 trường vẫn duy trì 4 nhóm lớp với 74 học sinh, hội đồng sư phạm  có 12 CBGV; ( Trong đó có 7 cô có bằng đại học, 3 cô có bằng cao đẳng, 2 cô nuôi có trung cấp).        

Là một trường mầm non vùng sâu, vùng xa của Huyện Sơn Động, với khuôn viên nhà trường trật hẹp nhưng được sắp xêp một cách khoa học gồm có 4 phòng học và 7 phòng chức năng, cơ sở vật chất được trang bị theo thiết kê trường đạt chuẩn, các phòng học, các phòng chức năng đều được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học, nuôi dưỡng trẻ đạt tiêu chuẩn, để phục vụ tốt hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ toàn diện.     

Mười bảy năm qua từ một trường xếp loại trung bình đến nay đã phấn đấu đạt danh hiệu trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen, hàng năm nhà trường đều đạt cơ quan văn hóa cấp huyện. Trong các năm học nhiều gương nhà giáo tiêu biểu đã được Đảng và nhà nước ghi nhân những công lao: Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đạt: 1 đ/c, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen: 1đ/c, giáo viên dạy giỏi cấp huyện 8 lượt đ/c, Lao động tiên tiến 24 lượt đ/c;

17 năm là cái mốc thời gian của sự hình thành và phát triển trường Mầm non Bồng Am. Thành lập ngày 01/01/1999 trường đã tìm cho mình hướng đi thích hợp và phát triển với những bước tiến vững chắc đã góp phần đắc lực thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương nói chung.

Mười bảy năm qua nhà trường đã chuyển nhiều thế hệ học sinh 6 tuổi vào trường Tiểu học.  Hơn mười năm qua do luân chuyển công tác của ngành có nhiều  đồng chí chuyển đi trường khác và có đồng chí chuyển về trường công tác nhưng tất cả đều  đoàn kết, có chung một mục tiêu đó là sự nghiệp trồng người. Hội cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng với cô và trò của nhà trường, chia sẻ với nhà trường và giúp nhà trường lúc khó khăn về điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, động viên khuyến khích cô và trò trong các phong trào thi đua dạy tốt và học tốt. Hơn mười  qua niềm tự hào đã được công tác, học tập tại  Trường Mầm non Bồng Am. Mỗi cán bộ giáo viên và học sinh nhà  trường phải  tiếp  tục phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, để  đạt được mục  tiêu  làm cho Trường Mầm non Bồng Am sánh kịp với các trường bạn trong huyện Sơn Động.